ประกาศเปลี่ยนแปลง Event และ V.I.P. Ticket
 
 
  C21 :: News : ประกาศเปลี่ยนแปลง Event และ V.I.P. Ticket
     Date : 27-Feb-2012 09:52
 
ประกาศเปลี่ยนแปลง Event และ V.I.P. Ticket

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ทางทีมงานจะปรับของรางวัลใน Event และ V.I.P. Gacha ซึ่งต้องใช้ตั๋ว Event และ V.I.P. Ticket แบบจำกัด 7 วัน และเมื่อถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ จะมี Exchange V.I.P. Ticket และ Exchange Event Ticket เป็น Gacha ที่มีไว้สำหรับเปลี่ยน Event และ V.I.P. Ticket จากเดิมเป็น แบบจำกัด ซึ่งจะอยู่ในหมวด Extra Gachapong เปิดให้แลกถึงวันที่ 20 มีนาคม 2555 เท่านั้น 

 

 
Thailand Web Stat © 2008-2011 c21.in.th, CyberStep, Inc., Digicrafts Company Limited. All Rights Reserved.